UW-ELAST AB · Produktionsenhet Traryd · Filhuggarevägen 6, 287 72 Traryd
+46 (0)433-627 20 info@uw-elast.se
slide

Satsning på formsprutning

UW-ELAST AB satsar vidare på formsprutning  med utökad produktion och mycket av denna produktion kommer att ske vid produktionsenheten i Traryd. Just nu pågår årets undeleverantörsmässa i Jönköping ”Elmia Subcontractor” och när det gäller deltagandet av UW-ELAST så märks den nya inriktningen väl. Det handlar om en utvidgning och del…