Kanske kommer du att tänka på nyttig men tämligen fantasilös tillverkning av produkter andra tänkt ut. För så går den mesta legotillverkning till; kunden kommer till fabriken med ett genomspecificerat önskemål om serietillverkning. Gott så. Också för oss dominerar legotillverkningen, faktum är att den står för närmare fyra femtedelar av vår verksamhet i Traryd, med mellan trehundra och fyrahundra kunder. Men vi är vana vid att bidra med lite mer än bara maskiner och tillverkningsvolymer. Ganska naturligt – det är ju vi som besitter den djupa materialkunskapen. Därför bistår vi med råd och dåd, till nytta och glädje för så gott som alla våra kunder. För det är ju så att olika typer av komponenter som ska fungera i just sitt sammanhang ställer sina egna krav på slitstyrka, elasticitet, processvänlighet, väderbeständighet med flera faktorer som måste beaktas när vi bestämmer tillsammans med dig vad du behöver,vilka förutsättningarna är och hur vi kommer fram till just din lösning. Att Trekollán är ensamt i Sverige om att kunna leverera produkter i alla de tre typerna av polyuretanmaterial – NDI, MDI och TDI – gör oss till den leverantör som är kunnigast, flexiblast och träffsäkrast när det gäller dina lösningar.