Molekyl_skugga4NH4CO4O4
– mycket mer än naturgummi.

Här kan du läsa mer om polyuretangummi.

Slitage – olika material som sliter mot varandra. Skriv med en krita på en betongvägg så inser du snabbt att kritan slits ner medan betongen består. Det hårdare materialet vinner.

 

starktsmidigtStål är hårdare än gummi. Ändå är gummi många gånger mer slitstarkt än stål. Hur kan det komma sig? Jo, gummit vinner på sin elasticitet. Det fjädrar undan när det träffas av exempelvis sten och grus. Där partiklar rivs bort från stålplåt eller motsvarande hårda slitbarriärer, fjädrar gummit och leder bort rörelseenergi. Därför kan en slitbarriär i gummi förlänga livet på till exempel en betongblandare, jämfört med om den hade en traditionell
stålinfodring.

Polyuretangummi efter många års utveckling

Idag är gummi mycket mer än naturgummi. Det finns en rad syntetiska gummiprodukter, för olika ändamål: bildäck som ska tåla hårt slitage, väderbeständiga detaljer respektive oljebeständiga. Polyuretangummi kom till under andra världskriget. Dess främsta egenskaper är just mycket god slitbeständighet och oljebeständighet.

Man tillverkar tre typer av gummimaterial ur polyuretan, vart och ett med sina egenskaper. Trekollán är ensamt i Sverige om att utveckla och tillverka produkter i alla de tre varianterna:

  • NDI, som lämpar sig särskilt väl för extrem dynamisk belastning, i hjul, valsar, dämpare och fjädrar.
  • MDI, en processvänlig variant som ger bästa elasticitet och slitageekonomi.
  • TDI, för artiklar i komplicerade former.

Välkommen att kontakta oss för ytterligare information om polyuretan och polyuretangummi.

Materialfördjupning polyuretan och polyuretangummi

Polyuretangummi förekommer i solid form som gummi/elastomer samt som flexibelt skum och som styvt skum. Produkter som truckhjul, slitageskydd som infodringar, skosulor, madrasser, kuddar, möbelstoppning och termisk isolering i till exempel kylskåp är typiska vardagsprodukter som är tillverkade i polyuretangummi.

Polyuretangummi framställs i en härdplastkemi, för det mesta i en varm process som ger tvärbindning genom en kemisk reaktion, till skillnad från ”vanligt” gummi där tvärbindningen uppnås med svavel som reagens. Polyuretangummi är ett organiskt material uppbyggt av kol, väte och kväve.

På Trekollán specialiserar vi oss på solid Poly Urethane Rubber – PUR. Vi är enda tillverkaren i Sverige med alla tre alternativen av polyuretangummi; NDI-, MDI- och TDI-polyuretan . Materialen finns såväl eter som esterbaserade i kombination med NDI-, MDI- och TDI-isocyanater. Det ger Trekollán unika möjligheter att uppnå de bästa egenskaperna för en given applikation, på motsvarande sätt som exempelvis spengummi och bildäck kräver helt olika egenskaper!
Generellt sett styr vi materialets egenskaper såhär:

  • NDI-ester/Vulkollan för dynamiska applikationer med hög belastning och hårt slitage
  • MDI-ester/Trekollán för applikationer med hårt slitage och bra elasticitet, för bästa slitageekonomi
  • TDI-eter/Adiprene/Vibratane för applikationer med hydrolysrisk, hårt slitage, bra elasticitet och god formbarhet
  • MDI-eter/Hyperlast för applikationer med slitage i kombination med hydrolys
  • MDI-ester/Vibratane för livsmedelsapplikationer

Hårdheten på gummit styr vi med prepolymeren plus härdaren. För Vulkollan och Trekollan tillverkar vi prepolymeren själva och kan därmed styra kvaliteten hela vägen, och få de egenskaper vi vill. Vulkollan tillverkas på licens från Bayer AG efter deras krav på såväl process som utrustning.

Vi tillverkar från 45 shore A hårda till 75 shore D hårda polyuretan i olika kvaliteter.

Ämneskällor (klicka på länkarna för att se fördjupad information): Polyuretan | Gummi | Relaterat till gummi EPDM

Miljö och hälsa

Polyuretangummi är en härdplast som ska hanteras utifrån Arbetsmiljöverkets anvisningar när det gäller gränsvärden, utsugningsanordningar och personlig skyddsutrustning både vid tillverkning och eventuell efterbearbetning.

PUR-gummits egenskaper kommer bland annat från tillsatsen av isocyanat och härdare som tvärbinder molekylerna. När man hettar upp eller slipar materialet, frigörs dessa. Därför är den personliga hygienen är ytterst viktig. Exponeringen kan tas upp dels genom huden och dels via slemhinnorna vid inandning. Isocyanater kan ge överkänslighet genom allergiska reaktioner.

Eftersom Polyuretangummi är en härdplast, kan man inte återvinna den genom att smälta ner den. Men energivärdet i materialet är högt, och det återvinns bäst
genom förbränning i en förbränningsanläggning. Man bör undvika att deponera PUR-gummi, eftersom det bryts ner väldigt långsamt i naturen.