UW-ELAST AB satsar vidare på formsprutning  med utökad produktion och mycket av denna produktion kommer att ske vid produktionsenheten i Traryd. Just nu pågår årets undeleverantörsmässa i Jönköping “Elmia Subcontractor” och när det gäller deltagandet av UW-ELAST så märks den nya inriktningen väl. Det handlar om en utvidgning och del i en större expansion då det sker parallella satsningar även på andra områden. UW-ELAST stärker sin roll som en av de ledande tillverkarna i Sverige, särskilt inom polyuretan. När det handlar om formsprutning blir de ganska unika med att formspruta polyuretan, TPU och TPE. Tack vare sin höga materialkompetens blir denna satsning en betydande resurs för de som efterfrågar förekommande produkter.

När det handlar om att ta fram lösningar finns kompetens i design och utvecklingsfasen och inte enbart i tillverkningsfasen. Detta skapar förutsättningar för innovativa lösningar som “snabbare blir rätt” för kunderna.

formsprutning

Ovan är en bildillustration av den mässvägg UW-ELAST har på Elmia Subcontractor. Produkterna är formsprutade och inriktningen är just formsprutning av produkter i plyuretan.